Limitor - Környezetirányítás

Környezetirányítás

   

Elkötelezettségünk a környezet védelmére termékeink és az alkalmazott gyártási módszerek környezetre gyakorolt hatásának folyamatos felügyeletén és javításán nyugszik.

A jogi, környezeti, üzleti és szociális felelősség fő része napi ügymenetünknek.

ISO 14001:2015 alapú környezetirányítási rendszerünk érvényessége az egész vállalatra kiterjed: Urbachra (Németország) és Pécsre (Magyarország) egyaránt.

Felelős döntések meghozatalával törekszünk a rendelkezésre álló erőforrások gazdaságos felhasználására, valamint a hulladék és szennyezés minimalizására.